4. strokovna konferenca Upravljanje tveganj

Poročanje - kaj, kdaj, zakaj, komu...

Kdaj:četrtek, 20.4.2017 ob 9:00
Kje:Diners Golf & Country Club Ljubljana, Smlednik
  Smlednik 200, 1216 Smlednik
Kotizacija: Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 69€ + DDV za prijave do vključno 15.3.2017 oz. 89€ + DDV za prijave po 15.3.2017. Kotizacija vključuje stroške organizacije in kosilo. Udeležba je brezplačna za Silver partnerje.

V procesu upravljanj tveganj poročila največkrat zahtevajo revizorji. Ali lahko ta poročila pripravimo tako, da so uporabna tudi pri aktivnem delovanju naše organizacije?

Naše odločitve so boljše, če imamo prave informacije. Vse prevečkrat se dogaja, da poslovodstvo organizacij nima pravih informacij ob pravem času, ali pa je zasuto z obilico nepomebnih podatkov.

Naj imajo tudi informacije celovitega upravljanja tveganj visoko dodano vrednost.

Program konference

Praktične ovire pri postavljanju politike ščitenja v podjetju

mag. David Skornšek, Direktor podjetij skupine Farme Ihan d.d.

Decision making processes and the ISO 31000 standard

Dr. Cantemir Mambet, Independent advisor

To what extent the decision making processes could be improved and how the design of the framework for managing risks allows improvement of the decision making processes.

Predstavitev upravljanja s tveganji v Mercatorju

mag. Božo Virant, direktor Razvoja standardov in kvalitete, Mercator, d.d.

Upravljanje tveganj je sestavni del vodenja. Na nivoju družb Skupine Mercator imamo vzpostavljen sistem upravljanja s tveganji, ki opredeljuje zahteve, aktivnosti in odgovornosti upravljanja s tveganji.

Vloga upravljanja s tveganji pri strateškem odločanju Skupine Gorenje

Mitja Kozar, pomočnik direktorja upravljanja tveganj in zavarovanj, Gorenje d.d.

V Skupini Gorenje smo upravljanje tveganj praktično vgradili v vse procese in ga izvajamo na vseh nivojih upravljanja, vodenja in izvajanja. Za življenje upravljavskih modelov, standardov ali dobrih praks je vedno potrebna in ključna podpora najvišjega vodstva. Tako kot je dolžnost vodstva podpiranje upravljavskega modela, ki ima strateški pomen za organizacijo, je dolžnost uporabnikov upravljavskega modela, da model uporabljamo in mu s tem dajemo uporabno vrednost.

Obvladujte tveganja, bodite proaktivni! Recept za proaktivno organizacijo

Tomaž Bergant, ResEvo d.o.o.

Dandanes poznavanje navad kupcev vpliva na boljšo nakupno izkušnjo in povečuje zadovoljstvo kupcev, dobaviteljev in zaposlenih. Pri procesih nabave stranke puščajo nakupno sled, katero analizirate, spremljate in na kateri ocenjujete ter analitično spremljate različna tveganja. Na svoji nakupni poti stranke puščajo sledi, katere dandanes beležimo v različnih informacijskih sistemih. Z analizo teh podatkov, obvladovanje teh tveganj, ter napovedno analitiko, katere definicija pravi, da gre za tehnologijo, ki se uči iz izkušenj, da bi predvidela bodoče vedenje posameznikov pripomoremo k pravilnejšim, zanesljivejšim odločitvam. V osnovi to pomeni, da potrebujemo informacije iz preteklosti, iz katerih se bomo naučili, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Organizacije, ki te podatke spremljajo, obvladujejo tveganje, se na podlagi informacij tudi ravnajo, aktivno opravljajo z njimi: so proaktivno naravnane. Tekom predavanja boste dobili recept, kako spremeniti vašo organizacijo v proaktivno, kako narediti korak naprej na poti digitalizacije, četrte industrijske revolucije.

Iz preprostih Excelovih tabel, do aplikativne podpore za celovito obvladovanje tveganj v družbi ELES, d. o. o.

Katarina Lambrovski Stopar, Vodja službe za sisteme upravljanja v družbi ELES d. o. o. , sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Eles d.o.o.

Stalne spremembe na elektroenergetskem področju znotraj države, kot tudi na ravni EU in v družbi ELES povzročajo, da se vedno znova soočamo z novo nastajajočimi tveganji, ki lahko ogrozijo doseganje ciljev, ki smo si jih v družbi zastavili na področju uspešnega, družbeno odgovornega delovanja in razvoja elektroenergetskega prenosnega sistema in družbe ELES. Zaposleni se zavedamo, da učinkovito upravljanje s tveganji v veliki meri nevtralizira grožnje za doseganje teh ciljev. Z vzpostavljenim celovitim sistemom upravljanja s tveganji, integriranim v enovit sistem upravljanja, vgrajenim v vse procese delovanja Elesa in podprtim z aplikativno podporo zagotavljamo, da so ključna tveganja pravočasno prepoznana, ocenjena in obvladovana. Pri celovitem obvladovanju tveganj smo z uvedbo aplikativne podpore delo optimizirali, pot do tu pa je bila dolga in naporna. Na predavanju bo predstavljeno, kako smo se tega lotili v družbi ELES.

Poročila, ki zagotavljajo koristne informacije

Igor Zgonc, direktor, Silver Bullet Risk

Pri upravljanju tveganj so poročila največkrat pripravljena za namen zadostitve kateremu od standardov, ki ga ima organizacija. Naš fokus pri celovitem upravljanju tveganj pa je na ustvarjanju dodane vrednosti, zmanjševanju stroškov in preprečevanju katastrof. Poročila imajo namen, naslovnika in rezultat.

Poenotena predstavitev poročil

Božo Recko, Svetovalec, vodja razvoja, Silver Bullet Risk

Poročila vodstvu in drugim deležnikom so pomemben člen v procesu sprejemanja odločitev. Vsebina je običajno zgoščena, saj povzema veliko količino informacij. Z iniciativo poenotenja predstavitve ključnih informacij v zgoščeni obliki se želimo izogniti morebitnim napačnim interpretacijam in posledično slabim odločitvam.

Urnik konference

8.00
Prihod in registracija
8.30
Poslovno mreženje
9.00
Praktične ovire pri postavljanju politike ščitenja v podjetju
Mag. David Skornšek, Direktor podjetij skupine Farme Ihan d.d.
9.30
Decision making processes and the ISO 31000 standard
Dr. Cantemir Mambet, Independent advisor
10.30
Odmor za kavo
10.45
Iz preprostih Excelovih tabel, do aplikativne podpore za celovito obvladovanje tveganj v družbi ELES, d. o. o.
Katarina Lambrovski Stopar, Vodja službe za sisteme upravljanja v družbi ELES d. o. o. , sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
11.15
Predstavitev upravljanja s tveganji v Mercatorju
Mag. Božo Virant, direktor Razvoja standardov in kvalitete, Mercator, d.d.
11.45
Vloga upravljanja s tveganji pri strateškem odločanju Skupine Gorenje
Mitja Kozar, pomočnik direktorja upravljanja tveganj in zavarovanj v Gorenje d.d.
12.15
Kosilo
13.30
Poročila, ki zagotavljajo koristne informacije
Igor Zgonc, direktor, Silver Bullet Risk
14.00
Obvladujte tveganja, bodite proaktivni! Recept za proaktivno organizacijo
Tomaž Bergant, ResEvo d.o.o.
14.30
Poenotena predstavitev poročil
Božo Recko, Svetovalec, vodja razvoja, Silver Bullet Risk

Utrinki iz 3. strokovne konference Upravljanje tveganj

Program 3. strokovne konference Upravljanje tveganj si lahko ogledate na tej povezavi.

Fotografije iz 3. strokovne konference Upravljanje tveganj si lahko ogledate na tej povezavi.

Utrinki iz prejšnjih konferenc

Prvo konferenco na temo upravljanja tveganj smo izvedli v oktobru 2013, drugo pa v aprilu 2014. Oglejte si utrinke iz naših prejšnjih konferenc.